Få undersøgt din kloak for skader og rotter

Frem til midten af det 18ende århundrede blev byernes affald incl. toiletspand hentet af hestevogne og brugt ud af byen. Det siges at det var en god ide at stå på god fod med mændene der kørte hestevognene, da de ellers godt kunne finde på at spilde på vej ud. I dag er de fleste huse tilknyttet det offentlige kloaksystem, men endnu ikke alle.

Som husejer er det din pligt at sikre at din del af kloakken er i god stand og hvis du har mistanke om at kloakken er stoppet eller der er et hul, skal du kontakte din lokale autoriseret kloakmester. Et hul i kloakken kan betyde, at du har fået besøg af rotter, som udgør en sundhedsfare.

Tv-inspektion af kloakken

En del af kloakarbejde i Skive er at foretage TV-inspektioner af kloakker, for at undersøge om den er i perfekt stand. Viser det at kloakken er stoppet vil han foretage en slamslugning der fjerner gammel slam og kloakken vil fungere normalt igen. Er der et hul vil han stoppe det så der ikke længere lugter af kloak og i har sat et en åben invitation ud til rotter i området. 

Skulle det vise sig at i har rotter skal kommunen kontaktes, så der kan komme en rottebekæmper ud. Som husejer har du pligt til at kontakte kommunen. Det er gratis at få en rottebekæmper ud.

Hvis tv-inspektionen viser at der ikke er et filter på kloakken, kan du med fordel få kloakmesteren til at sætte et på. Det sikre, at rotter ikke kan komme op igennem og ind i huset via kloakken.

Som husejer må du ikke selv undersøge og reparere din kloak, det skal være en autoriseret kloakmester. Du må udelukkende fjerne gamle blade og lignende, som sikre at vand og sne uhindret kan finde vej ned i kloakken.

Related posts